Kommunalt samarbeid om å bekjempe hatprat

Ungdomsrådet i Lindesnes kommune fikk med seg kommunestyret og andre lokale aktører på workshops og konferanse.

Å involvere ungdom i beslutninger om lokal politikk er grunnleggende for å styrke unges tillit til demokratiske institusjoner og prosesser. Lindesnes ungdomsråd er et godt eksempel på hvordan deltakere på Demokrativerksted har tatt med seg kunnskap fra turen og brukt den i sine lokalmiljøer.
Etter å ha deltatt på Demokrativerksted på Utøya har Lindesnes ungdomsråd lagt en ambisiøs plan som involverer mange ulike aktører i lokalsamfunnet. Sammen skal de jobbe for at flere står opp mot hatprat.

Noe jeg håper å oppnå med det vi har lært fra Utøya er at det skal bli mindre hatprat og at ingen skal falle utenfor, for man ser hvor viktig det er for oss mennesker å være en del av noe. Uansett om det er et lag, en klasse eller en vennegjeng.Frida, representant i ungdomsrådet


Samarbeid med lokale aktører

Ungdomsrådet har gjennomført en workshop med det lokale barnerådet, samt ungdomsrådsrepresentanter som ikke kunne delta på turen. Her gjennomførte de noen av øvelsene fra demokrativerkstedet og snakket om hva som er viktig for å bekjempe hatprat. Noen måneder etter turen til Utøya løftet ungdomsrådet også en sak om bekjempelse av hatprat til kommunestyret. Talen til lederen i ungdomsrådet ble møtt med stående applaus og løfte fra kommunestyret om at dette temaet skal inkluderes i oppvekstplanen.

For ungdomsrådet er det viktig å ha med seg flere aktører, og at man må jobbe på tvers av generasjoner og miljøer for å bedre situasjonen og kjempe mot hatefulle ytringer.

Jeg tror at de beste ideene kommer når både unge og voksne jobber sammen. At flere forskjellige personer med ulike tanker, miljø og verdier jobber sammen for å ha flere synspunkt. Da kan man lage bedre forslag og få ideer man ikke ville hatt helt alene.Frida, representant i ungdomsrådet

Konferanse om hatprat

Etter deltakelsen på demokrativerksted har jeg tenkt mye og undret på hva som skjer med et menneske med påvirkning av politikk. Jeg har brukt engasjementet til å ytre meg i lokalpolitikk, og hele demokrativerlstedet har gitt nyttig kunnskap å bruke i arbeidet med kommunestyret. Som leder vil jeg også si at vi nå skal lage en svær hatpratkonferanse for å snakke om temaene på skolen.Isak, leder i Lindesnes ungdomsråd

Mindre enn ett år etter Demokrativerkstedet skal ungdomsrådet arrangere en lokal konferanse om hatprat i Lindesnes. Konferansen er et eget initiativ fra rådet, og får støtte fra både lokalt og nasjonalt hold. Konferansen skal ta for seg hatprat, fordommer, ytringsfrihet og bevisstgjøring om ord og uttrykk.

Lindesnes barne- og ungdomsråd kan følges på facebook her: https://www.facebook.com/LindesneBU