Om oss

Kampen for frihet og grunnleggende demokratiske verdier går gjennom skole og utdanning. Med base i Norge og god tilgang til klasserom, lærere og myndigheter i hele Europa, ruster Wergelandsenteret demokratiet i en tid hvor det trues fra mange hold, på helt nye måter.

Det Europeiske Wergelandsenteret er et ressurssenter for Europarådets medlemsstater innen utdanning for demokrati og menneskerettigheter.

Wergelandsenteret er en møteplass for mennesker som jobber med forskning, informasjon, opplæring og videreutdanning på tvers av land, kulturer og politiske systemer.

Vår ambisjon er å styrke menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap gjennom utdanning.

Vi er opprettet av Europarådet og den norske staten, og finansiert over statsbudsjettet og via prosjektmidler.

I Norge er vi mest kjent for demokratilæring på Utøya og 22. juli-senteret i Oslo. Internasjonalt arbeider vi 22 land. Vi støtter blant annet Ukraina for at utdanning skal hegne om demokratiske verdier og Hellas i arbeidet med inkludering av flyktninger.

Wergelandsenteret er en priviligert partner av Europarådet og arbeider derfor tett med Strasbourg i implementering og planlegging av prosjekter.