Program og innhold

Demokrativerkstedene for 9. og 10.trinn inkluderer både et besøk på 22. julisenteret i Oslo og et opphold på Utøya. I etterkant gjennomfører elevene aktiviteter på sine skoler og i sitt lokalmiljø.

Læringstilbudet er forankret i læreplanverket

Relevante deler av læreplanverket

Tre dager i Oslo og på Utøya

Samlingene begynner med et besøk på 22. juli-senteret, hvor elevene besøker utstillingen i senteret og blir kjent med regjeringskvartalet. Deretter reiser gruppen til Utøya, hvor resten av samlingen finner sted. Gjennom interaktive oppgaver, besøk i utstilling og på minnested lærer elevene om terrorangrepene 22. juli 2011, årsaker og konsekvenser. Som en del av 22. juli-senterets prosjekt «Min historie- personlige fortellinger fra og om 22. juli» får elevene møte vitner som forteller sin historie fra 22. juli.

Med disse inntrykkene om 22. juli friskt i minne og Utøya som ramme, dreier samlingens andre dag seg om hva elevene selv, som demokratiske medborgere, kan gjøre for å forsvare og styrke demokratiet vårt. Vi vektlegger aktiv og deltakende undervisning hvor elevene lærer om, gjennom og for demokrati og menneskerettigheter. Her utforsker vi blant annet hva som engasjerer oss som medborgere, tar stilling til demokratiske dilemmaer og diskuterer hvordan forebygge og svare hatprat på nett.

Parallelt med elevaktivitetene, har lærerne et opplegg om hvordan støtte elevene i elevstyrte aktiviteter i etterkant, hvordan fremme ungdoms demokratiske mestringstro og demokratiske kompetanser

På samlingens tredje og siste dag planlegger deltakerne hva de skal gjøre når de kommer hjem igjen. Alle planlegger og gjennomfører elevstyrte aktiviteter på sine skoler og i sitt nærmiljø med elever, lærere eller foresatte. Målet med dette er å styrke elevene som aktive deltakere som kan lære og inspirere andre.

Elevstyrte aktiviteter i etterkant

Ved å delta på Demokrativerksted på Utøya forplikter skolen seg til å tilrettelegge for elevstyrte aktiviteter i etterkant av oppholdet på Utøya. På samlingens siste dag bruker vi tid på forberedelser, og instrukser og materiell til alle øvelsene som gjøres på Utøya og andre nyttige verktøy gjøres tilgjengelig på våre nettsider. Det er opp til elevene selv, i samarbeid med læreren, og bestemme hvilke aktiviteter de vil gjøre, hvorfor og for hvem. Det er en fordel om dere på forhånd av reisen til Utøya har avklart med skoleledelsen hvor mye tid dere har tid rådighet, da dette kan gjøre planleggingen lettere. Målet med de elevstyrte aktivitetene er å styrke elevene som aktive deltakere, samtidig som det sikrer at flere får nytte av læringstilbudet.

Her kan du leser mer om ung-til-ung-metodikk

Ved slutten av skolehalvåret skal alle elevene sende inn en endringshistorie hvor de reflekterer over hvilke endringer de har opplevd som følge av deltakelsen på Demokrativerksted på Utøya. Jamfør Overordnet del i Læreplanen er det å reflektere over egen læring og utvikling en viktig del av læringsprosessen. Endringshistorien skal bidra til dette, samtidig som den er et viktig ledd i vårt arbeid med å innhente og synliggjøre resultater av undervisningstilbudet. Parallelt med at elevene sender inn endringshistorier, skal alle lærerne fylle ut en kort spørreundersøkelse om de elevstyrte aktivitetene.

Demokrativerksted for elever og lærere

Fyll inn dette skjemaet hvis du ønsker å melde din skole på Demokrativerksted for elever og lærere på 9. og 10. trinn

Navn
Høsten 2024: Velg det eller de alternativene som passer.
Vi ønsker å delta med elever fra(Required)
Hvordan fikk du høre om oss?
Adresse