Utvelgelse av deltakere

Skolen velger selv ut tre-fem elever og en lærer/annen ressursperson som deltar, samt hvordan utvelgelsen skjer. Her er noen tips til kriterier/ting å tenke på i utvelgelsen av elever.

  • Deltakerne lærer øvelser som de kan gjennomføre på sine skoler og i sitt nærmiljø med elever, lærere og foresatte. Samlingens tredje og siste dag brukes til å planlegge disse aktivitetene. Målet med dette er å styrke elevene som aktive deltakere som kan lære og inspirere medelever. Deltakerne bør derfor være motiverte for å gjennomføre aktiviteter i etterkant.
  • Undervisningen i Demokrativerkstedet på Utøya er deltakende, hvor læring skjer gjennom å samarbeide om og diskutere oppgaver i små og store grupper. Veldig lite av undervisningen baserer seg på lesing og skriving.
  • Vi oppfordrer til å legge vekt på mangfold i utvelgelsen av elever, for eksempel med tanke på kjønn, seksuell orientering, religion og livssyn, etnisitet, funksjonsevne.

Dersom skolen har deltatt tidligere, oppfordrer vi dere til å delta med en ny lærer slik at flest mulig får nytte av tilbudet. At flere lærere har deltatt på tilbudet kan også gjøre det lettere å sette i gang og gjennomføre undervisning knyttet til 22. juli og demokratisk medborgerskap og/eller interne kurs om å undervise i kontroversielle temaer.

Demokrativerksted for elever og lærere

Fyll inn dette skjemaet hvis du ønsker å melde din skole på Demokrativerksted for elever og lærere på 9. og 10. trinn

Navn
Våren 2024: Velg det eller de alternativene som passer.
Høsten 2024: Velg det eller de alternativene som passer.
Vi ønsker å delta med elever fra(Required)
Hvordan fikk du høre om oss?
Adresse