Undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg utviklet for Demokrativerkstedet på Utøya, som kan brukes i klasserommet.