«Vi diskuterer»

Elever fra Vågsbygd VGS møtte andre elever fra Norge og Polen til en internasjonal samling om forebygging av rasisme og antisemittisme på Utøya. Inspirert og motivert fra oppholdet utviklet og gjennomførte de konseptet «Vi diskuterer» som har skapt stort engasjement på skolen. 

I slutten av september møttes elever og lærere fra til sammen seks polske og norske videregående skoler til en samling i Oslo og på Utøya. Deltakerne utforsket og diskuterte hvordan man kan bekjempe hatefulle ytringer, rasisme og fremmedfrykt og hvordan man kan fremme respekt og inkludering. I tillegg fikk de rikelig med tid til å utforske fellestrekk og ulikheter mellom polsk og norsk ungdomsliv.   

Samlingen markerte begynnelsen på 2023/2024-utgaven av prosjektet «Fighting antisemitism, xenophobia, and racism now» – et prosjekt av POLIN (Museum for polske jøders historie) og Wergelandsenteret finansiert av EØS-midler.  

Elevene fra Vågsbygd VGS som deltok på samlingen på Utøya om forebygging av rasisme og antisemittisme.   Foto: Ingrid Wiksen Næser

«Vi diskuterer» 

I etterkant av den første samlingen på Utøya skal alle elevene gjennomføre lokale prosjekter. Deretter møtes alle igjen i Warszawa, mars 2024.  

Elevene fra Vågsbygd VGS har nylig startet sitt lokale prosjekt: «Vi diskuterer».

«Prosjektet går ut på å invitere elever ved skolen til et storefri-arrangement hvor vi diskuterer ting som rører seg i samfunnet. Målet vårt er å få til en diskusjon annenhver uke” – forteller Aron Fosseli Mørkestøl, elev ved skolen.

“Vi ønsker å gjennomføre dette prosjektet for å styrke demokratiet på skolen vår. Mange er redde for å si sin mening og det prøver vi å få en slutt på. Vi vil kjempe for demokratiet!” fortsetter Aron.  

Den første utgaven av “Vi diskuterer” gikk av stabelen i november. Samtalen dreide seg om noe som har opptatt flere norske klasserom i det siste, nemlig krigen mellom Israel og Hamas.

“Rundt 40-50 elever møtte opp og deltok på et informasjonsmøte hvor det ble informert om hva som skjer i Israel/Palestina og det var rom for spørsmål. Møtet gikk strålende med mange spørsmål. Kunnskapen og interessen økte. Videre tenker vi samtaler om abort og religion”, forteller Aron.  

Videre forteller Aron at samlingen på Utøya ga viktig motivasjon for å jobbe med prosjektet.

“På Utøya lærte vi at vi må kjempe for demokratiet og ikke ta det for gitt. Vi må ikke la hendelser ødelegge demokratiet. Med vårt prosjekt prøver vi å påvirke andre i vår alder til å kjempe for demokratiet”.  

Samlingen i Oslo og på Utøya  

Dagene var spekket med engasjerende aktiviteter og interaktive workshops.

På dag 1 i Oslo besøkte elevene 22. juli-senteret, lærte om terrorangrepene og deltok på en interaktiv workshop om propaganda og memes.

Deretter reiste gruppen til Utøya. I løpet av tre dager deltok elevene i flere workshops om forebygging av hatytringer, bekjempelse av stereotypier og diskriminering, mens lærere hadde økter om å undervise i kontroversielle tema og samarbeidslæring.