Kurs for lærerstudenter: Hvordan undervise om 22. juli?

22. juli-senteret, Wergelandsenteret og Utøya ønsker å styrke fremtidige læreres kompetanse og ferdigheter til å undervise om 22. juli og demokratisk medborgerskap. Derfor inviterer vi til et tverrfaglig kurs for fremtidige lærere i ungdomsskole og videregående skole – helt gratis!

I år er det 13 år siden terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya, og for de fleste elever er det en historisk hendelse de ikke har egne minner om.

Skolens læreplaner sier at elever skal lære om 22. juli i sammenheng med å delta i og videreutvikle demokratiet, og å forebygge ekstreme holdninger, handlinger og terrorisme.

Vi inviterer til et todagers kurs hvor du får

 • Økt kunnskap om og kompetanse i å undervise om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011
 • Økt kompetanse til å styrke barn og unges demokratiske engasjement i sammenheng med 22. juli-undervisning
 • Kjennskap til konkret og praktisk undervisningsmateriell som kan brukes i undervisning om 22. juli, demokrati og medborgerskap
 • Samarbeide og reflektere sammen med andre engasjerte lærerstudenter

Praktisk informasjon:

 • Kurset er gratis.
 • Kurset har 35 plasser.
 • Vi oppfordrer studenter fra hele Norge til å søke.
 • Reise, kost og losji dekkes av arrangører.

Søknadsfrist: 1. oktober 2024

Kriterier for deltakelse:

 • Du må kunne delta på begge kursdagene torsdag 7. og fredag 8. november 2024.
 • Du er student, for eksempel innen GLU 5-10, lektorutdanning eller pedagogikk, med mål om å bli lærer i ungdomsskole eller på videregående skole.
 • Du er motivert og ønsker å delta aktivt i diskusjoner og erfaringsutvekslinger med andre studenter.

Program:

Dag 1 (på 22. juli-senteret og Utøya):

 • Introduksjon og besøk i 22. juli-senterets utstilling og om undervisning. Omvisning på Utøya i et utdanningsperspektiv – minne, læring og engasjement.

Dag 2 (på Utøya):

 • Hvordan undervise om 22. juli og demokratisk medborgerskap? Konkrete tips og verktøy gjennom workshops med utgangspunkt i faglig ekspertise hos 22. juli-senteret, Utøya og Det Europeiske Wergelandsenteret.

Lærerstudentkurs: Hvordan undervise om 22. juli?

Søk om å få være med på kurs for lærerstudenter 7. og 8. november 2024 på 22. juli-senteret og Utøya.

Navn
Hvordan fikk du høre om oss?

Om arrangørene

Det Europeiske Wergelandsenteret – www.wergelandsenteret.no
Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) er et ressurssenter for opplæring i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. EWC driver opplæringsprogrammer og tilbyr ekspertise på feltet til alle Europarådets 46 medlemsstater, inkludert Norge. Senteret ble opprettet av Norge og Europarådet i 2008. Hovedkontoret ligger i Oslo, men senteret har også stab i Bosnia-Hercegovina, Hellas og Ukraina.
EWC har samarbeidet med Utøya og 22. juli-senteret siden 2016 om etableringen av et helhetlig nasjonalt læringstilbud tilknyttet Utøya og Regjeringskvartalet.

Utøya – www.utoya.no
Utøya er et unikt sted for minne, læring og engasjement. Hvert år deltar tusenvis av skoleelever, konfirmanter og engasjert ungdom fra frivillige organisasjoner, ungdomsråd, fritidsklubber og idrettslag på demokrativerksted på Utøya. Hit kommer de for å lære om terrorangrepene 22. juli 2011 og hvordan de aktivt kan fremme demokratiske verdier og stå opp mot anti-demokratiske holdninger i samfunnet.
Utøya er også en møteplass og læringsarena for unge mennesker over hele verden som kjemper mot ekstremisme og anti-demokratiske krefter og for menneskerettigheter og demokratiske verdier. Hvert år kommer ungdomsledere, aktivister og andre engasjerte unge mennesker fra mange land til Utøya for dialog, samarbeid, erfaringsutveksling og håp.
Utøya er organisert gjennom et non-profit aksjeselskap og driftes og forvaltes på en langsiktig og bærekraftig måte.

22. juli-senteret – www.22julisenteret.no

22. juli-senteret skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Gjennom utstillinger, undervisning og dokumentasjon, vil 22. juli-senteret bidra til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet, for skoleverket og allmennheten. Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og beslektet tematikk, i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål. Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning, skal 22. juli-senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet, og bidra til at kunnskap om, årsaker til og konsekvenser av 22. juli 2011 formidles til nye generasjoner.

22. juli-senteret ble etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015, og har vært underlagt Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Fra 1. juli 2019 er 22. juli-senteret underlagt Kunnskapsdepartementet.