Demokrativerksted for ungdomsråd

Er du med i et ungdomsråd? I så fall kan dere søke om å bli med på demokrativerksted!

Ungdomsråd er Norges en av de viktigste satsingene på å fremme demokrati og deltakelse blant barn og unge.

Gjennom ungdomsråd sitter barn og unge i dag rundt samme bord som politikere i deres kommuner, men demokrati og deltakelse kommer ikke bare av å få plass rundt bordet. Det krever demokratisk kompetanse blant unge, og ikke minst å ha tro på egen politiske mestringsevne!

På demokrativerkstedet kan ditt ungdomsråd forvente å få konkrete verktøy til å:

  • ta opp politiske saker og tema som er viktig for dem
  • argumentere for egne meninger og standpunkt
  • håndtere uenighet, men også lære seg å stå i uenighet
  • identifisere utfordringer i eget nærmiljø og hvorda n møte de
  • utvikle og gjennomføre egne prosjekter

Tilbudet er gratis, og reiseutgifter og opphold dekkes av arrangørene.
Demokrativerksted begynner klokken 10:00 på fredager, og avslutter 16:00 på søndager, i Oslo.

For å melde deg på, må ungdomsrådet ditt:

  • Delta med 5-10 ungdommer
  • Ha med en koordinator/voksenperson

Demokrativerksted vil bestå av ungdomsråd fra ulike steder i Norge, med lag 25 deltakere per verksted.

Demokrativerksted på Utøya for ungdomsråd

Fyll inn dette skjemaet hvis ditt ungdomsråd er interessert i å delta på Demokrativerksted på Utøya i 2024

Navn
Hva er din rolle/posisjon?(Required)
Please enter a number from 1 to 26.
Våren og Høsten 2024: Merk av helgen(e) som passer:(Required)

Noen sitater fra tidligere deltakere:

Jeg har fått dypere forståelse for det som skjedde på Utøya, hvordan man kan flere til å delta i demokratiet, og hvordan jeg kan lage en plan for å få gjennom en sak i det lokale ungdomsrådet!

Ungdom, 16 år

Jeg har fått nye vennskap og nye perspektiver. Jeg tørr også å stå mer opp for det jeg mener.

Ungdom, 16 år

Etter Demokrativerksted på Utøya tar jeg med meg at alle meninger er viktige, at alle må bli hørt og at det brukes mye hersketeknikker i debatt.

Ungdom, 16 år

Etter oppholdet på Utøya tar jeg med meg nye kjennskap, gode og vonde følelser, og mye lærdom.

Ungdom, 16 år

Samarbeidspartnere