Demokrativerksted på Utøya for fritidsklubber


Fritid er barn og unges tid til å ha det gøy! Kanskje nettopp derfor er fritidsklubber en av de mest populære arenaene for barn og unge.

For mange er fritidsklubber også arenaer der de kan oppleve mestring, tilhørighet og mening. Vi vet at når barn og unge får være med å medvirke i utvikling av aktiviteter for fritidsklubben, styrker det deres selvtillit og engasjement. Samtidig får de trent på å være ansvarsfulle ungdom som er opptatt av å respektere og inkludere alle.

På Demokrativerksted på Utøya får ungdom oppleve å være en del av noe meningsfullt sammen med fritidsklubben sin.

Demokrativerksted på Utøya for unge gamere.

Hva din fritidsklubb kan forvente:

  • Økt kunnskap om demokrati og medborgerskap
  • Lære om 22. juli terrorangrepene
  • Bli bedre kjent med egne, og andres meninger
  • Utforske utfordringer som finnes i egne byer, og muligheter til å møte de
  • Konkrete verktøy for å motvirke diskriminering, utenforskap og hatefulle ytringer
  • Medvirke i utvikling av lokale prosjekter
  • Møte ungdom fra andre fritidsklubber
  • Ha det gøy!

Tilbudet er gratis, og reiseutgifter og opphold dekkes av arrangørene. Samlingen varer i tre dager, fra fredag kl. 10.00 til søndag 16.00.

Påmelding her:

Demokrativerksted på Utøya for fritidsklubber

Fyll inn dette skjemaet hvis din fritidsklubb er interessert i å delta på Demokrativerksted på Utøya i 2024

Navn
Hva er din rolle/posisjon?(Required)
Please enter a number from 1 to 26.
Våren og Høsten 2024: Merk av helgen(e) som passer:(Required)

Samarbeidspartnere