Ana Perona-Fjeldstad

Administrerende direktør

Ana er Wergelandsenterets direktør og holder en stødig, kunnskapsrik og engasjert hånd over alt som skjer på senteret. Det har hun gjort helt siden senteret ble opprettet av Norge og Europarådet i 2008. I tillegg til å lede det daglige arbeidet ved senteret, har Ana ansvar for strategisk utvikling, samarbeid og kontakt med senterets donorer og partnere samt lede de over 25 dyktige kollegaene våre! Som senterets ansikt utad jobber Ana utrettelig med å fremme Wergelandssenterets ekspertise og interesser i mange ulike foraer både i Norge og på internasjonalt nivå.

Ana har jobbet internasjonalt med temaet utdanning i over 30 år. 1994-2009 jobbet hun i International Council for Open and Distance Education (ICDE), hvor hun har hatt flere posisjoner helt opp til assisterende generalsekretær. Hun vært involvert i kapasitetsbyggingsprosjekter i Asia, Afrika og Europa tilknyttet UNESCO, Verdensbanken og EU-programmer. Ana er jurist med en MA i internasjonale relasjoner, og har vært rådgiver i parlamentet i Argentina, samt forsker ved FLACSO-Buenos Aires. Vi er glade for at vi kan nyte godt av den brede erfaringen til Ana i arbeidet vårt.

For meg er ikke demokrati bare et teoretisk prinsipp. Jeg har sett konsekvensene av å vokse opp i et land med diktatur, hvor det teoretiske du lærer på skolen om demokratiet og menneskerettigheter er milevis unna virkeligheten. Jeg kjenner igjen iveren etter å styrke demokratiske verdier og mener at utdanning er ett av de sterkeste verktøyene til å gjøre nettopp det.

Ana Perona-Fjeldstad