Ida Berge

Rådgiver

Ungdom og samfunnsengasjement går som en rød tråd i Idas bakgrunn.
Ved Wergelandsenteret leder Ida prosjektet "Sammen mot samehets", der målet er å ruste ungdomsledere til å stå opp mot og å forebygge samehets og hatefulle ytringer. Ida jobber også med Wergelandsenteret sitt tilbud for lærere og lærerstudenter i prosjektet "22.juli og demokratisk medborgerkap", i tillegg til å være involvert i smått og stort i ungdomsseksjonen.

Siden endt lærerutdanning i 2007 på OsloMet har Ida vekslet mellom ni år som lærer i ungdomsskolen og ulike sivilsamfunnsorganisasjoner, som Kirkens Nødhjelp og skoleavdelingen i FN-sambandet.
Etter arbeidstid kan du gjerne finne Ida blant publikum på konsert- eller teaterscener, eller med nesa i ei bok.