Ingrid Aspelund

Seksjonsleder

Ingrid er ekspert på ungdomsdeltakelse, undervisning om kontroversielle temaer og utdanning sin rolle i forebygging av ekstremisme. Som leder for ungdomsseksjonen, har Ingrid det overordnede ansvaret for seksjonens arbeid både i Norge og internasjonalt. Ingrid har vært med på å utvikle både det nasjonale og internasjonale læringstilbudet på Utøya etter 22. juli 2011. I tillegg til å lede ungdomsseksjonen fungerer Ingrid som stedfortreder for direktøren vår Ana.

Ingrid har mye praktisk erfaring med ungdomsdeltakelse i demokratiet. Hun har tidligere vært leder for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og kampanjerådgiver for Stopp Hatprat. I tillegg kommer masteren i flerkulturell og internasjonal utdanning Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) til nytte i arbeidet med demokrati- og menneskettighetslæring. Utenom jobb er hun aktiv i frivilligheten og sitter blant annet i sentralstyret til Norsk Folkehjelp.

Jeg får alltid en ekstra god følelse av å se at de som kommer på opplæring hos oss, bruker læringsressursene og engasjerer seg for demokrati og menneskerettigheter. Det viser i praksis at det vi gjør nytter!

Ingrid Aspelund