Kristin Flacké

Seniorrådgiver

Jobber du med demokrati i skolen, og ønsker hjelp fra oss? Da kontakter du Kristin. Kristin leder i dag prosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap» og er blant annet ansvarlig for læringstilbudet vårt i skolen. Kristin leder også et av våre prosjekter i Polen "Youth for the Cities, Cities for Youth" hvor vi samler unge voksne fra Ukraina, Polen og Norge til å dele erfaringer og lære av hverandre. Målet med dette prosjektet er å styrke ungdoms tro på egen medvirkning i lokalsamfunnene og å gi dem verktøyene de trenger.

Kristin var ferdig med lærerutdanningen i 2012 ved Lærerhøyskolen ved Oslo Høyskole, nå OsloMet. Etter endt utdannelse jobbet hun flere år som ungdomsskolelærer i Oslo. Hun ønsket å bruke sine erfaringer fra klasserommet, kombinert med sitt engasjement for menneskerettigheter og bærekraftig utvikling, og begynte å jobbe som rådgiver for skoleavdelingen i FN-sambandet. Kristin liker også å skrive og å bruke sitt kreative sinn i sitt arbeid. Dette er noe hun fikk gjøre i sin tid som prosjektleder i Von Kommunikasjon.

Demokrati og medborgerskap som eit tverrfagleg tema i skulen har opna mange dører for vårt arbeid. Men å vite korleis ein skal gripe denne store oppgåva kan vere vrient. Eg syns det er veldig spennande å kunne hjelpe lærarar med dette.

Kristin Flacké