Mahira Karim

Rådgiver

Mahira er rådgiver for prosjektet Ungdom som endrer verden og har et hjerte som banker for ungdomsengasjement. Mahira jobber med ungdomsdeltakelse, undervisning i kontroversielle tema og forebygging av hat og ekstremisme. Bak tastaturet på Karl Johans gate 2 finner du henne jobbende med demokrativerksteder for ungdomsråd, som hun både underviser i og utvikler.

Mahira har mastergrad i Internasjonale relasjoner fra NMBU og en bachelorgrad i Utviklingsstudier fra OsloMet. Hun har jobbet med flere bistandsorganisasjoner, som Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp og Etisk Handel Norge. Mahira har også erfaring som journalist og som trener for Dialogpilotene og Initiatives of Change. I 2021 leverte hun sin masteroppgave om terrorismediskurs i Norge.

Det er gjennom våre opplevelser at vi lærer å hate og handle på hatet. Samtidig er det gjennom våre opplevelser at vi lærer å samarbeide og tåle hverandres forskjeller. Når unge mennesker får opplæring i demokrati og medborgerskap, ser jeg hvordan de vokser på å bli sett, hørt og anerkjent av andre, og av å selv se, lytte og anerkjenne sine medmennesker. Fellesskapsfølelsen de får øker ofte deres engasjement og lysten til å bidra i samfunnet. Det er dette ungdomsengasjementet som driver meg hver eneste dag på jobb!

Mahira Karim