Ole Mathias Rustad

Prosjektmearbeider

Nysgjerrig på Demokrativerkstedene på Utøya eller prosjektet «Fighting antisemitism, xenophobia and racism now!»? Da er Ole rette mann å kontakte!

På Wergelandsenteret jobber han primært med den daglige driften av Demokrativerkstedene på Utøya. I tillegg leder han EWC sitt samarbeidsprosjekt med POLIN – Museet for polske jøders historie i Warszawa. Utover dette bidrar Ole med en hjelpende hånd til andre prosjekter i ungdomsseksjonen.

Ole har bakgrunn fra Internasjonale studier og russisk-studier på UiO. For tiden har han permisjon fra master i statsvitenskap for å jobbe hos EWC. Han har tidligere vært praktikant hos EWC og Norges delegasjon til OSSE og interesserer seg særlig for internasjonal politikk og samarbeid, demokratilæring og Øst-Europa. På fritiden bruker Ole mye tid på musikk og elsker de aller fleste ballsporter. Han er også reiselysten og har tilbragt semestre i Moskva og Berlin.

Det beste med Wergelandsenteret er å kunne jobbe med en konstruktiv aktør som utgjør en forskjell i møte med samfunnsutfordringer. Å bruke 22. juli og Utøya som et springbrett for demokratilæring og refleksjon oppleves utrolig meningsfullt og viktig, særlig i en tid med demokratisk tilbakegang.

Ole Mathias Rustad