Petra Brinch

Kommunikasjonsrådgiver

Var ditt første møte med Wergelandsenteret på sosiale medier? Da er sjansen stor for at Petra sto bak. Hun holder en styrende hånd på alt senteret gjør på sosiale medier. Ellers lager hun gjerne små videoer og annet innhold for nett og sørger for at vi holder oss innenfor retningslinjene i vår grafiske profil. Hun bidrar med kreativitet og et kritisk blikk i innholdsproduksjon og utforming av kommunikasjonsplaner og -strategier.

Fra før av har Petra en bachelor i medier og kommunikasjon fra UiO. Petra har fartstid som blant annet kommunikasjonsrådgiver i Fagforbundet, politisk rådgiver i AUF og valgkamprådgiver i Arbeiderpartiet. Flere år som politisk aktiv motiverer Petra til å jobbe for å kommunisere ut til flere unge at det nytter å engasjere seg og være aktive medborgere.

Det mest givende med å jobbe med kommunikasjon for Wergelandsenteret, er å få løfte frem de ulike prosjektene og synliggjøre det viktige arbeidet kollegaene mine gjør. I den tiden vi lever i, føles det spesielt betydningsfullt å bidra i arbeidet med å styrke demokratiske prinsipper og menneskerettigheter

Petra Brinch