Demokrativerksted for ungdomsråd!

Ungdomsråd er Norges en av de viktigste satsingene på å fremme demokrati og deltakelse blant barn og unge.  På demokrativerksted blir de utstyrt med en solid verktøykasse.

Gjennom ungdomsråd sitter barn og unge i dag rundt samme bord som politikere i deres kommuner, men demokrati og deltakelse kommer ikke bare av å få plass rundt bordet. Det krever demokratisk kompetanse blant unge, og ikke minst å ha tro på egen politiske mestringsevne! 

På demokrativerkstedet kan ditt ungdomsråd forvente å få konkrete verktøy til å:  

  • ta opp politiske saker og tema som er viktig for dem 
  • argumentere for egne meninger og standpunkt 
  • håndtere uenighet, men også lære seg å stå i uenighet 
  • identifisere utfordringer i eget nærmiljø og hvordan møte de 
  • utvikle og gjennomføre egne prosjekter 

Tilbudet er gratis, og reiseutgifter og opphold dekkes av arrangørene.  
Demokrativerksted begynner klokken 10:00 på fredager, og avslutter 16:00 på søndager, i Oslo.  

For å melde deg på må ungdomsrådet ditt 

  • Delta med 5-10 ungdommer 
  • Ha med en koordinator/voksenperson 

Demokrativerksted vil bestå av ungdomsråd fra ulike steder i Norge, med omlag 25 deltakere per verksted. 

Jeg har fått dypere forståelse for det som skjedde på Utøya, hvordan man kan flere til å delta i demokratiet, og hvordan jeg kan lage en plan for å få gjennom en sak i det lokale ungdomsrådet! 

Ungdom 16 år

Jeg har fått nye vennskap og nye perspektiver. Jeg tørr også å stå mer opp for det jeg mener.

Ungdom 16 år

Etter Demokrativerksted på Utøya tar jeg med meg at alle meninger er viktige, at alle må bli hørt og at det brukes mye hersketeknikker i debatt.

Ungdom 16 år

– Etter oppholdet på Utøya tar jeg med meg nye kjennskap, gode og vonde følelser, og mye lærdom. 

Ungdom 16 år