Den lille, store demokratihåndboka

Veien til opplæring i demokrati, menneskerettigheter og kontroversielle tema. Boka er spesielt rettet mot ikke-formell utdanning – slik som ungdomsråd og fritidsklubber – men kan også brukes i skolen.

Vi i Wergelandsenteret jobber med et stort, ambisiøst mål: At utdanning skal være veien til demokrati og menneskerettigheter i Norge og Europa. For å kunne få til det, må vi jobbe med de store politiske aktørene med mye makt, men også med enkeltmennesker og grupper vi møter. Vi jobber langsiktig, og kortsiktig. Vi jobber med formell utdanning, men også den ikke-formelle. Det er her du og dere kommer inn.

Gjennom samarbeid med fritidsklubber, kommuner, biblioteker og ungdomsorganisasjoner, ser vi et behov for konkrete og håndfaste råd og tips til god demokratilæring. Vi ønsker å gjøre deg trygg i denne rollen. Vi vil gi deg kompetanse og verktøy slik at du kan jobbe med kontroversielle temaer, hvordan du og ungdommer du jobber med kan reagere på hatprat, hva menneskerettigheter er og hvordan de påvirker dere og andre. Kort sagt, hvordan skape aktive medborgere, og slik bygge et mer demokratisk samfunn.

Når vi tenker på demokrati, tenker vi ofte på parlamenter, frie valg, institusjoner og lover. Men den demokratiske styreformen er avhengig av en demokratisk kultur – hvordan vi som medborgere lever sammen og opptrer overfor hverandre. Å leve sammen i et demokrati, handler om dialog og samarbeid, om å løse konflikter på fredelige måter og det å delta aktivt i samfunnet. Vi håper at dette heftet kan bidra til å styrke de kompetansene vi alle trenger for å bevare et godt demokratisk samfunn.

Kompetansene dere vil øve på består av verdier, holdninger, ferdigheter, kunnskaper og kritisk forståelse. Dette er kompetanser som må læres, og holdes ved like. Vi håper at du kan se på dette heftet som et nyttig verktøy i ditt arbeid med ungdom. Vi håper at boka blir skriblet og laget tegninger i. Vi håper at du får et eierskap til den og at den til slutt blir så slitt at du må kontakte oss for å få en ny.

Øvelsene i heftet er utviklet av Wergelandsenteret, og er basert på og inspirert av øvelser fra Europarådets manualer for demokrati- og menneskerettighetslæring, i tillegg til erfaringer og kompetanse fra våre læringstilbud.


God lesing og lykke til med den viktige jobben!