Oslo 2084

Oslo 2084 er et gratis spill om demokrati, ny teknologi og digitalt medborgerskap. Spillet er en læringsressurs som kan tas i bruk av alle, men som skaper et særlig stort læringsutbytte dersom det brukes sammen med øvelser fra spillets ressurshefte.

I Oslo 2084 styrer spilleren Embla, en ung jente som bruker tiden sin på hobbyhacking og programmering av sin egen robotvenn, støvsugeren Moppy. I Oslo 2084 er byen i stadig større grad styrt av kunstig intelligens og ny teknologi. Embla og Moppy må løse ulike utfordringer og demokratiske dilemma for å bevege seg gjennom de ulike nivåene i spillet og kjempe mot anti-demokratiske krefter.

Oslo 2084 er et gratis nettleserspill som du finner via denne linken: https://anansigames.itch.io/oslo2084

Hvordan bruke spillet?

Oslo 2084 er laget for å åpne opp for refleksjoner og dialog om demokratiet i dag og i fremtiden. Det Europeiske Wergelandsenteret har utviklet et ressurshefte tilhørende spillet. Gjennom ulike oppgaver blir spillerne presentert for vanskelige dilemma og problemstillinger, får øve samarbeidsferdigheter og styrke egen evne til å håndtere tvetydighet og uenighet.

Spillet vekker følelser og reaksjoner som er nyttige i erfaringsbasert læring. Ved å reflektere over, og lære av opplevelsen, vil spillerne få mulighet til å øke sin forståelse for demokrati og styrke egen kompetanse i å fremme demokratisk kultur.