Lærerressurser: Demokrati og medborgerskap

Hvordan kan skolen bidra til å styrke elevenes tro på at de har det som skal til for å delta i demokratiet?

Temasider for lærere

Vanskelige spørsmål i klasserommet

Her får du råd og tips til hvordan du kan undervise i kontroversielle tema og håndtere vanskelige situasjoner som oppstår i klasserommet. Noen av rådene handler spesifikt om fordommer, hatefulle ytringer og uttrykk for ekstremistiske holdninger.

Lær mer