Lærdommer etter 22. juli

Elever skal ha kunnskap om terrorangrepene 22. juli 2011 for å forebygge ekstremisme og ivareta og videreutvikle demokratiet. Vi deler noen lærdommer fra undervisning om 22. juli som kan være nyttig for lærere.

I denne modulen får du:  

  • Råd til hva som burde være med i undervisning om terrorangrepene 22. juli 2011 og andre alvorlige hendelser.  
  • Refleksjonsspørsmål  
  • Ressurser til undervisning om terrorangrepene 22. juli 2011.

Takk til ansatte ved lærerutdanningen på NTNU for faglige råd og innspill.

Faglige hovedpoeng

Elever i dag har ikke egne minner fra 22. juli 2011. Det er lurt å begynne med å spørre elevene om hva de har hørt om 22. juli. Det gir anledning til å finne ut hva elevene allerede vet og oppklare eventuell feilinformasjon. Deretter kan du forklare kort hva som skjedde (realhistorien). For å forstå bakgrunnen for angrepet, men også for å sette dette inn i en bredere høyreekstrem kontekst, burde elevene lære om motivene for angrepet og konspirasjonsteorier, slik som Eurabia-teorien.  

Du kan videre utforske sammen med elevene årsakene til at 22. juli kunne skje. Legg gjerne vekt på at det kan finnes flere ulike årsaksforklaringer. Utforsk også konsekvensene av angrepet for enkeltpersoner, for eksempel gjennom bruk av personlige fortellinger slik som vitneberetninger, litteratur m.m. Du kan også legge opp til at elevene utforsker konsekvenser 22. juli har hatt for samfunnet, for eksempel gjennom å undersøke politiske vedtak gjort i etterkant av angrepet – slik som vedtak knyttet til politiets arbeid eller sikkerhet – eller analysere debattinnlegg.  

Tenk gjerne gjennom hvor mye plass du vil gi til gjerningspersonen og det brutale ved angrepet. 

Et konkret eksempel på demokrati i praksis i forbindelse med håndteringen av 22. juli, er prosessen med å komme tilbake til Utøya etter terrorangrepet. For å få til en vellykket prosess og resultat var det nødvendig å involvere, være åpen for ulike opplevelser og synspunkt, diskutere og komme frem til løsninger sammen på svært vanskelige problemstillinger. Dette er generelt viktig for å skape en demokratisk kultur. 

Vi oppfordrer til å skape rom for at elevene i undervisningen kan øve seg på å utforske og argumentere for flere perspektiver, lytte til hverandre og samarbeide. Da jobber de med grunnleggende demokratiske kompetanser som kan bidra til å styrke elevenes tro på at de har det som skal til for å delta i samfunnet.  

Rådene overfor kan være aktuelle i forbindelse med undervisning om andre terrorangrep og alvorlige hendelser.  

Tenk gjennom

Før du skal undervise om dette tema, kan det være lurt å være bevisst på noen ting. Tenk gjennom disse spørsmålene før du underviser elevene dine.

Tips: dette kan dere snakke om på avdeling eller i fellestid på skolen!

  • Er elever, kollegaer eller andre i lokalsamfunnet direkte berørt?
  • Hva ønsker du å oppnå med å undervise om angrepet/hendelsen? 
  • Er det noe du er bekymret for?  
  • Hvordan forholder jeg meg til mine egne minner og opplevelser?
  • Hvilke utfordringer og muligheter ligger i å begynne med realhistorien? Kan det ligge en risiko for fokus på brutale detaljer i det å begynne her? Hvilke muligheter og utfordringer ser du ved å begynne fra en annen kant?  
  • Hvilket materiale kan være aktuelt å utforske? Og hva kan det gi elevene innsikt i? 

Flere spørsmål finner du her: Spørsmål for lærere

Huskelapper for lærere

I klasserommet

Utenfor klasserommet

Flere ressurser

Vanskelige spørsmål i klasserommet

Her får du råd og tips til hvordan du kan undervise i kontroversielle tema og håndtere vanskelige situasjoner som oppstår i klasserommet. Noen av rådene handler spesifikt om fordommer, hatefulle ytringer og uttrykk for ekstremistiske holdninger.

Lær mer