Mangfold og inkludering

For at utdanning skal styrke demokratiet, må skolen ha rom for alle. Barnehage og skole er vårt første møte med storsamfunnet. Faller vi utenfor i skolen, er sjansen stor for at vi drar det med oss videre i livet.

Wergelandsenteret fremmer inkludering i skoler over hele Europa. Prinsippene og metodene er ofte de samme uavhengig av om man jobber for å fremme inkludering av Rom i Romania eller flyktninger i Hellas.   En inkluderende skole er også en bedre skole.

Hver dag spør vi oss selv: Hvordan skape en skole med plass til alle og slik bygge fundamentet for en inkluderende demokratisk kultur?

Praktiske inkluderingsøvelser

I vårt arbeid for å fremme inkludering av flyktningbarn i greske skoler, har vi utviklet 31 aktiviteter som kan brukes i klasserommet.

Fokus på Roma

Wergelandsenteret arbeider i flere land for å fremme inkluderende utdanning for Europas Roma-minoriteter.

Hatefulle ytringer

Utdanning er et viktig redskap i kampen mot hatefulle ytringer og utenforskap. Wergelandsenteret har utviklet flere øvelser som kan være nyttige i dette arbeidet,