Ungdomsdeltakelse

Politisk mestringstro, er et begrep vi bruker på Wergelandsenteret. Ungdom må føle at engasjementet deres nytter, at de blir lyttet til.

Derfor jobber vi over hele Europa med å skape arenaer hvor ungdoms engasjement gir utslag i reelle endringer i hverdagen deres. Slik styrker de sin demokratiske kompetanse uavhengig av om arenaen er skolen, fritidsklubben eller andre arenaer.

I Norge organiserer vi for eksemepl med støtte fra Sparebankstiftelsen Demokrativerksted for ungdomsråd på Utøya. Vi har også internasjonale demokrativerksted og samarbeider med byen Lublin i Polen for å styrke styrke ungdoms deltakelse i det politiske livet og håndtere kriser. I Ukraina arbeider vi med partnerne våre i SavEd for å sikre at ungdom skal ha en stemme når landets fremtid formes.

Den lille, store demokratihåndboka

Opplæring i demokrati, menneskerettigheter og kontroversielle tema for ikke-formell utdanning.

Lær mer

Demokratisk kompetanse

Wergelandsenteret bidro i utformingen av Europarådets rammeverk med kompetanser for demokratisk kultur. Nå jobber vi for at det skal brukes i europeiske utdanningssystemer og læringstilbud.

Lær mer

DEMOCIT

Wergelandsenteret er samarbeidspartner i forskningsprosjektet DEMOCIT ved OsloMet. Hvordan utvikler norske ungdommer demokratisk handlingskompetanse og tro på at deres meninger kan gjøre en politisk forskjell?

Lær mer