Digitalt medborgerskap

Internett er blitt vår største møteplass. Hvis vi ønsker å ha en demokratisk kultur, må den gjenspeiles der og på andre digitale flater.

Pandemi, krig og andre kriser viser hvordan teknologi kan være et uvurderlig hjelpemiddel for å danne nettverk, holde kontakt, lære og samarbeide med andre. Samtidig kan digital kommunikasjon bidra til polarisering, hets og spredning av falsk informasjon. Ifølge Medietilsynet har 1 av 4 unge opplevd hatytringer på nett.

Dessverre utgjør diskriminering, utenforskap og hatefulle ytringer en reell trussel mot en inkluderende og hatfri bruk av internett. Det er et demokratisk problem som hindrer deltakelse.

Wergelandsenteret arbeider derfor for å styrke barn og unges digitale medborgerskap, særlig gjennom spill og spillpedagogikk, etikk og empati på nett, personvern og sikkerhet.

AI – kunstig intelligens – endrer undervisningshverdagen, både gjennom nye utfordringer og muligheter. Vi gir lærere redskapene de trenger for å navigere i en ny digital virkelighet.

Oslo 2084

Oslo 2084 er et gratis spill om demokrati, ny teknologi og digitalt medborgerskap. Spillet er en læringsressurs som kan tas i bruk av alle, men som skaper et særlig stort læringsutbytte dersom det brukes sammen med øvelser fra spillets ressurshefte.

Kurs om digitalt medborgerskap

Gratis kurs om hvordan utdanning kan fremme digitalt medborgerskap. Kurset er utviklet av Wergelandsenteret og Europarådet og er på engelsk

Ressurser om digitalt medborgerskap

På våre engelske sider finner du flere ressurser om digitalt medborgerskap. Blant annet gode råd for å undervise om kunstig intelligens i grunnskolen og hvordan man skape trygge diskusjoner om kontroversielle emner på nettet.