Hvor vi jobber

Wergelandsenterets mandater er å fremme utdanning som en viktig vei til demokrati og menneskerettigheter i alle Europarådets 46 medlemsland.