Vårt styre

Wergelandsenterets styre utnevnes av Kunnskapdepartementet etter nominasjon fra Europarådet og Norge.

Styreleder: Inga Bostad

Nestleder: Matjaž Gruden

Styremedlemmer: Knut Christian Clausen, Rose Anne Cuschieri, Sofie Høgestøl, Claus Neukirch og Mette Villand

Varamedlemmer: Luisa de Bivar Black, Nanna Paaske, Snježana Prijić Samaržija og Øystein Skotheim