Demokrati i skolen

Wergelandsenteret arbeider for at skoler og barnehager skal være demokratiske mikrosamfunn. Det betyr ikke at elevene skal bestemme alt, men snarere at hele skolesamfunnet blir tatt med på råd og lyttet til.

Slik ligner demokrati i skolen mer på arbeidslivet enn det politiske systemet. Som på en arbeidsplass kan ledelsen på skolen invitere foreldre og elever til medbestemmelsesprosesser – for eksempel at elevene fremmer sitt syn gjennom elevråd. Slik lærer elevene demokrati gjennom å praktisere det.

På Wergelandsenteret jobber vi med demokratisk skoleutvikling i alle våre skoleprosjekter. Skoler som arbeider systematisk for å fremme en demokratisk kultur, står bedre rustet til å møte uforutsette hendelser og kriser fordi de kan håndtere dem som et fellesskap. I Ukraina har Wergelandsenteret fremmet demokratiske reformer i utdanningssystemet i ti år. I Hellas bidrar demokratisk skoleutvikling til inkludering av flyktninger og i Romania har vi fokus på rom-befolkningen.

Hele skolen må med

På Wergelandsenteret arbeider vi med hele skolen når vi fremmer demokratisk skolekultur. På engelsk heter det «the Whole School Approach».

Dybdedykk i demokratisk skoleutvikling

På våre engelske nettsider finner du mange ressurser om hvordan man kan bygge demokratisk skolekultur.