Det Europeiske Wergelandsenteret

Wergelandsenteret fremmer utdanning som en viktig vei til demokrati og menneskerettigheter i Norge og Europa.

Lærerressurser

Hvordan kan skolen bidra til å styrke elevenes tro på at de har det som skal til for å delta i demokratiet? Vi lanserer nye temasider for lærere.

Gå til temasider for lærere

Et europeisk ressursenter

Wergelandsenteret er en møteplass for mennesker som jobber med forskning, informasjon, opplæring og videreutdanning på tvers av land, kulturer og politiske systemer i alle Europarådets 46 medlemsland. Vår ambisjon er å styrke menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap gjennom utdanning.