Det Europeiske Wergelandsenteret

Wergelandsenteret fremmer utdanning som en viktig vei til demokrati og menneskerettigheter i Norge og Europa.

Lærerressurser

Hvordan kan skolen bidra til å styrke elevenes tro på at de har det som skal til for å delta i demokratiet?

Temasider for lærere

Et europeisk ressursenter

Wergelandsenteret er en møteplass for mennesker som jobber med forskning, informasjon, opplæring og videreutdanning på tvers av land, kulturer og politiske systemer i alle Europarådets 46 medlemsland. Vår ambisjon er å styrke menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap gjennom utdanning.