På tide å stå opp å endre verden

Med utgangspunkt i diktet «Etter 22. juli» av Frode Grytten utforsker deltakerne i disse to øvelsene hva hver enkelt av oss kan gjøre for å endre verden.

Det å skape et demokratisk samfunn som er motstandsdyktig mot terror kan føles som en stor og vanskelig oppgave. Men små handlinger fra enkeltmennesker kan være viktige byggeklosser i demokratiet.

Foto: CF Salicath

Læringsmål oppgave A

  • Å styrke ansvarsfølelse og tro på egen mestring
  • Å styrke fremtidstro
  • Å finne eksempler på konkrete handlinger som kan bidra til skape en demokratisk kultur

Tidsbruk: 20 minutter
Antall deltakere: 10-30 stykker

Læringsmål oppgave B

  • Utvikle egne synspunkter gjennom kritisk holdning og selvbevisstgjøring
  • Styrke samtaleferdigheter, som argumentasjonsferdigheter og evnen til aktiv lytting
  • Reflektere rundt egen rolle som medborger

Tidsbruk: 90 minutter
Antall deltakere: Maks 30 stykker

Andre aktuelle øvelser