Spørsmål for lærere

Under finner du noen spørsmål som lærere kan stille seg i forbindelse med planlegging av undervisning om terrorangrep og hatkriminalitet.  

Fyll inn det aktuelle terrorangrepet eller alvorlige hendelsen der det står angrepet/hendelsen. 

 • Er elever, kollegaer eller andre i lokalsamfunnet direkte berørt? Se: Huskelapper for lærere
 • Hva ønsker du å oppnå med å undervise om angrepet/hendelsen? 
 • Er det noe du er bekymret for?  
 • Hvordan forholder jeg meg til mine egne minner og opplevelser fra angrepet/hendelsen? 
 • Hva har elevene hørt om angrepet/hendelsen? 
 • Hvordan forholder jeg meg til at elevene er svært interessert i gjerningspersonen(e) og det mest brutale? 
 • Hvordan kan jeg formidle kort til elevene hva det var som skjedde under angrepet/hendelsen? 
 • Hvilke utfordringer og muligheter ligger i å begynne med realhistorien? Kan det ligge en risiko for fokus på brutale detaljer i det å begynne her? Hvilke muligheter og utfordringer ser du ved å begynne fra en annen kant?  

 • Hva var konsekvensene for enkeltmennesker da angrepet/hendelsen skjedde? Eventuelt også, hva er konsekvensene i dag, mange år senere?  
 • Hva kjennetegnet den første offentlige responsen og samtalen om angrepet/hendelsen? 
 • Hvordan har rettsvesenet behandlet gjerningsmannen og ofrene etter angrepet/hendelsen? 
 • Hva var motivet/motivene for angrepet/hendelsen? Hvordan er motivet knyttet til ekstremistisk ideologi og konspirasjonsteorier?  
 • Hva var årsaken(e) til at angrepet/hendelsen kunne skje? Finnes det flere årsaksforklaringer og hva vektlegger de? 
 • Hva kjennetegner den offentlige samtalen om og de kulturelle uttrykkene om angrepet/hendelsen i årene etter? Hvordan har dette endret seg over tid, mange år senere?  
 • Hvilket materiale kan være aktuelt å utforske? Og hva kan det gi elevene innsikt i?  

Andre aktuelle øvelser