Ungdom som endrer verden

I denne øvelsen utforsker deltakerne unges deltakelse i demokratiet og ser seg selv som en endringsaktør

Hvem inspirerer oss? Å bli inspirert av andre føles ofte veldig bra og positivt og gir oss lyst til å gjøre noe.

Øvelsen innebærer å finne andre ungdommer i sitt lokalsamfunnet som inspirerer og lage en kort presentasjon som forklarer hvem det er samt hvorfor og hvordan det inspirerer.

Læringsmål:

  • Styrket politisk mestringstro
  • Styrket evne til å se seg selv som endringsaktør
  • Økt forståelse av unges rolle i demokratiet
  • Økt forståelse av hva demokratisk kultur innebærer
  • Styrket samarbeidsevne og kommunikasjonsferdigheter.

Tidsbruk: 20 minutter

Antall deltakere: Ubegrenset

Andre aktuelle øvelser