Lag et verditre

Lag et verditre eller en verdivegg på skolen.

På teltplassen på Utøya står Verditreet. Ungdom som deltar i Demokrativerkstedet kan skrive en lapp med noe som er viktig for dem og henge den opp her. Slik kan de sende et budskap til andre som besøker øya.

Demokratiopplæring innebærer ofte diskusjon og samtale med andre. Etter å ha hørt andres meninger om en rekke ulike spørsmål, kan det være fint å sette seg ned i stillhet og tenke over: Hva er det som er viktig for meg? Hvilket budskap vil jeg sende til andre?

Ved å skrive det på en lapp og henge lappen på et tre kan man sende en hilsen eller ytre en mening til andre som stopper opp og leser lappene på treet.

Dette trenger du:

  • Hyssing
  • Farget papir
  • Tusj
  • Lamineringsmaskin

Tidsbruk: 15 minutter