Røtter og grener

I arbeid med «hatprat-treet» får deltakerne øvelse i å håndtere hatefulle ytringer på nettet ved å undersøke røttene til problemet. Dessuten øver elevene på å forstå virkningene (grenene) av hatefulle ytringer.

Hvorfor oppstår hatefulle ytringer? Og hva kan være konsekvensene? Når vi skal bekjempe hatefulle ytringer kan det være mer nyttig å jobbe med de underliggende årsakene enn å prøve å løse tilfeller av hatefulle ytringer i seg selv.

Hvilken rolle spiller media, politikere, økonomi og gruppetilhørighet for oppblomstringen av hatefulle ytringer?

Læringsmål:

  • Forstå årsakene til og virkningene av hatefulle ytringer på nettet
  • Reflektere over sammenhengene mellom hatefulle ytringer på nettet og oppførsel utenfor nettet
  • Se nærmere på måter å håndtere hatefulle ytringer på nettet ved å undersøke røttene til problemet
  • Øke kunnskap om årsaker til rasisme og diskriminering

Tidsbruk: 30 minutter

Antall deltakere: 15-30 stykker

Andre aktuelle øvelser